Maths-up Topluluğu, Atatürk'ün “Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.” sözünde belirttiği gibi bilimin istediği kesinliğe ancak matematikle ulaşılabileceğine inanan, bu bağlamda tüm disiplinler için matematiğin önemli bir rol üstlendiğini düşünen, TED Üniversitesi Temel Değerleri'ni gözeten bir öğrenci topluluğudur.

Maths-up Topluluğu; yaptığı etkinliklerle TED Üniversitesi öğrencilerine, matematiğin hayatın içinde ve her alanda olduğunu fark ettirmeyi, matematiğe karşı olan ön yargıları yıkmayı, matematik eğitiminin ve matematiksel düşünmenin önemini öğretmeyi amaçlar. Bu noktada, faaliyete geçtiği ilk eğitim-öğretim yılında seminerler, oyun ve film gecesi, go oyunu öğretimi, ödüllü çevrimiçi çeşitli oyunlar ve İstanbul'a Bahar Matematik Buluşmaları'na gezi düzenlemiştir. Aynı zamanda çeşitli topluluklarla birlikte Eğitimde Fark Yarat online zirvesinde aktif rol almıştır.

Yapılan bu faaliyetler göz önüne alınarak matematiğe gönül vermiş üyelerimizle birlikte daha nicelerini yapmayı hedeflemekteyiz. Kendimizi akademik ve kültürel olarak geliştirdiğimiz üniversite yıllarımızda biriktirdiğimiz güzel anılarda birlikte olmak dileğiyle.

İletişim: mathsup@tedu.edu.tr 

Instagram: tedumathsup