Ana içeriğe atla

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu

Bu topluluk; TEDÜ öğrencilerinin kültürlerarası deneyim kazanmalarını teşvik etmeyi, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi, okulumuza gelen yabancı öğrencilerin ülkemize, üniversitemize uyum sağlamalarına yardımcı olmayı ve gençler arasında kültürel bir köprü oluşturarak tüm dünyada barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda topluluğumuz; üniversite içinde uluslararası gençlik projeleriyle ilgilenen tüm öğrencilerin bir araya gelerek ortak çalışma yapmaları için ortam oluşturmayı, TEDÜ öğrencilerine proje döngüsü yönetimi bilgisi ve becerisi kazandırmayı, üniversite bünyesindeki diğer topluluklarla işbirliği kurarak yabancı öğrencileri gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgilendirmeyi, topluluğun çalışma alanlarında ilgili uzmanların katılımıyla söyleşiler, konferanslar, etkinlik haftaları, şenlikler düzenlemeyi ve projeler geliştirmeyi, gençlik projeleri üzerine eğitimler düzenlemeyi, gençlik alanında faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve diğer üniversite toplulukları ile ikili ilişkiler kurmayı hedeflemektedir.

İletişim: iss@tedu.edu.tr

Instagram: teduintstudentssociety