Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir Çevre Topluluğu

TEDÜ Sürdürülebilir Çevre Topluluğu olarak çevre, doğa, canlı gibi kavramlara gereken ilgi ve özenin gösterilmesini ve bu bilincin aşılanmasını amaçlayan bir öğrenci topluluğudur. Bu bilinçle birlilte sürdürülebilir çevre anlayışını benimseyerek hayat tarzımızın bir parçası haline getirebilmek ve bu sayede çevreye dair güncel pek çok sorunu önce bireysel düzeyde sonra kitlesel düzeyde çözmeye yönelik aktif rol alabilmek topluluğun hedeflediği edinimler arasındadır.  İnsanoğlunun çevre üstündeki yıkıcı ve yıpratıcı etkisini, öncelikle insanın doğadan üstün bir varlık değil, aksine doğanın bir parçası olduğu farkındalığıyla yapıcı ve onarıcı bir etkiye çevirebilmek, bizlere yaşama amaçlarımıza çok hayati ve anlamlı bir amaç daha ekleme fırsatı sunar. TEDÜ sürdürülebilir çevre topluluğu da bu fırsatı elinden geldiğince çevresindeki bireylere sunma gayesindedir.

İletişim: ses@tedu.edu.tr

Instagram: tedu.ses