Ana içeriğe atla

Politika Platformu

“İnsan doğası gereği politik bir hayvandır.”

-Aristoteles

Politika kavramı insanlık tarihi boyunca varolmuş, antik zamanlardan günümüze kadar olan süreçte ön yargılı yaklaşılmasına rağmen hayatımızın her alanında yer alan doğal bir kavramdır. Politika yadsınamaz varlığını bugüne kadar olduğu gibi sürdürmeye devam edecektir.

TEDÜ Politika Platformu, bu gerçeğin ışığında, özgür tartışmalar ve etkinlikleri destekleyip düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Topluluğumuz, fikirlerin ve bilgilerin paylaşılıp tartışılmasına verdiği değer ve önem doğrultusunda, kısıtlayıcı olmayan ve bütün fikirlerin paylaşılıp tartışılmasına önayak olacak bir ortam yaratmayı hedeflemektedir.

Tartışmalarımız, etkinliklerimiz, konuklarımız ve katıldığımız organizasyonlar sonucunda öğrencilerin eleştirel düşünme yetilerini geliştirmesine, farklı fikirlerle tanışmasına, kendi fikirlerini geliştirip sunmasına ve vizyonunu genişletmesine destek olunması amaçlanmaktadır.

İletişim: pop@tedu.edu.tr

Instagram: tedupolitika