Ana içeriğe atla

Logos Topluluğu

Logos, Yunanca kökenli bir kelime olup us (akıl) ile kavrama, söz, düşünme gibi birçok anlama gelen ve hiçbir dilde tam karşılığı bulunmayan bir kelimedir.

Logos Topluluğu’nun görevi; her bireyin fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir ortam yaratmak, toplumsal sorunlar hakkında farkındalık yaratmak, farklılıklara saygı duymak, saygı duymayı öğrenmek ve öğretmek ile demokrasi bilincini yaygınlaştırmaktır.

Logos Topluluğu’nun amacı; bireysel ve toplumsal konularda farkındalık yaratmak, toplum tarafından dezavantajlı görülen grupların haklarını savunmak, ayrımcılıklarla mücadele etmek ve önyargısız bir hava sahası oluşturmaktır.

İletişim: logos@tedu.edu.tr

Instagram: tedulogos