İhtiyaç Haritası, Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahipleri ile destekçilerini kar amacı gütmeden online bir platform üzerinde buluşturan sosyal kooperatiftir. İhtiyaçların karşılanmasının yanı sıra farklı konularda destek sahibi kurumların ve kişilerin de kullanabildiği bu platform temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır:

“İHTİYAÇ GİR - DESTEK OL - GÖNÜLLÜ OL”

İhtiyaç Haritası’nın amacı Türkiye’de kent ve mahalle temelinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi, harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum/kuruluş veya özel kişiler tarafından karşılanmasının kolaylaştırılması için bir sistem oluşturmaktır. Ayrıca, sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumaların da desteklerini yine harita tabanlı olarak girebildiği ve ihtiyacı olanların bu desteklerden yararlanabildiği dijital bir platformdur.

'İhtiyaç Haritası' hareketinin ilk üniversite topluluğu olan ‘İhtiyaç Haritası Topluluğu’ 2016 yılında TED Üniversitesi’nde kuruldu. İhtiyaç Haritası Topluluğu, İhtiyaç Haritası’nın Ankara temsilciğini yapmaktadır. Topluluğumuzun amacı ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak bu ihtiyaçları karşılayacak olan destekçileri ile buluşturmak ve daha çok ihtiyaç karşılayarak projenin bir parçası haline gelmektir.

İletişim: needsmap@tedu.edu.tr

Instagram: teduiht