Biz Kimiz?

TED Üniversitesi EduAction Öğrenci Topluluğu, üniversite öğrencilerinin kendilerini disiplinler arası konularda geliştirmesi için çeşitli atölye, kongre, seminer, eğitim ve etkinlikler düzenleyen bir öğrenci topluluğudur. Özellikle eğitim ve öğretim konularına eğilen EduAction Öğrenci Topluluğu bu alanda çalışan uzman kişiler ve üyelerini bir araya getiren aktiviteler düzenlemektedir.

Çözüm odaklı, yaratıcı, sorgulayan ve öz-disiplin sahibi dünya insanları yetiştirmeyi hedefleyen TED Üniversitesi, donanımlı akademik kadrosu ile öğrencilerine alanlarına dair her türlü imkânı sunmaktadır. EduAction Öğrenci Topluluğu’da olarak bizde bu hedefleri benimsiyor ve üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerinin yanında sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerinin de desteklenmesi açısından birçok alanda seminer, atölye ve eğitime ev sahipliği yapıyoruz. Topluluğumuz bu anlamda önemli bir yere sahiptir.

TED Üniversitesi EduAction Öğrenci Topluluğu, eğitim ve bilginin dünyayı değiştirebileceğine inanan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı eğitim, öğretim ve sosyal konular hakkında farkındalık geliştirebilmiş, tüm insanların saygı, sevgi, barış ve refah içerisinde yaşama hakkına erişmesi için çabalayan, kendini geliştirmeye ve farklı bakış açılarına açık bireyler yetiştirme düşüncesini benimsemektedir.

TED Üniversitesi EduAction Öğrenci Topluluğu düzenlenen çeşitli etkinlikler ile alanında uzman akademisyenler ve öğrenciler arasındaki bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştiği ortamları sağlamayı, üniversitemizde etkili bir iletişim ağı oluşturmayı ve katılımcıların bilgi birikimini arttırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İletişim: eduaction@tedu.edu.tr

Instagram: tedu_eduaction