Ana içeriğe atla

Bilim ve Teknoloji Topluluğu

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir."

Mustafa Kemal Atatürk

Bilim ve teknoloji hiç şüphesiz zamanın önde gelen değerlerindendir. Yaşadığımız çağa haklı olarak “bilgi çağı” deniyor. Toplum açısından bilim ve teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmak, bilim üreticileri açısından karşı konulamaz merak duygusunu gidermek için ortaya çıkar. Teknoloji, bilimin uygulama sahasıdır ve birbirlerinin yolunu açarlar. Bilimsel gelişmeler, teknolojik ilerlemeye zemin hazırlarken teknoloji, bilimsel bilginin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli unsurları ortaya koyar. Bizde TEDÜ Bilim ve Teknoloji Topluluğu olarak okulumuz öğrencilerinin bu iki önemli değerden mahrum kalmamasını amaçlayarak bu topluluğu kurduk.

Her sene Bilim ve Tekonoloji Topluluğu Yönetim Kurulu olarak amaçladığımız bu hedef ve doğrultular ışığında ve okulumuzun bize sağladığı imkanlar sayesinde siz TEDÜ öğrencilerini çeşitli etkinliklerle eğlendirmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz.

İletişim: sts@tedu.edu.tr

Instagram: tedusciandtech