Müzik Topluluğu

"O insan ki, içinde müzik duygusu yoktur, kalbi rikkate gelmez, hisleri gece gibi karanlıktır." 
William Shakespeare

Müzik, ilk çağlardan günümüze kadar insanlığın en büyük kültür ögelerinden biri olmuştur. Doğadaki ses, ritim ve ahenk zamanla müziği ortaya çıkarmış ve müzikle beraber kültüre dönüşmüştür. Müzik ortak bir dildir ve birleştirici bir güçtür çünkü müzik aynı zamanda duyguların dilidir. Her ruha uzanan bir yol ve sesin ve sessizliğin dışa vurumudur. Ruha uzanan bu yolun üniversitemizdeki temsilcisi olması için 2013 yılında TEDÜ Müzik Topluluğu kurulmuştur.

Topluluğumuz TED Üniversitesinde öğrenci, akademisyen, idareci gözetmeksizin müzikle ilgilenen ve ilgilenmek isteyen insanları bir çatı altında toplamayı kendine misyon edinmiştir. TEDÜ Müzik Topluluğu Yönetim Kurulu olarak biz sosyal etkinliklerin bir üniversitenin olmazsa olmazlarından olduğunu düşünmekteyiz ve TEDÜ'de her ay en az bir etkinlik yapma planıyla yolumuza başladık. Bu etkinlikleri yaparken gerek diğer öğrenci topluluklarıyla, gerek öğrenci konseyiyle işbirliğine çok önem veriyoruz. Topluluk üyelerini müzik aletleriyle buluşturup onlara bu konuda eğitimler vermeyi, bireylere kendi yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatını tanımayı, söyleşiler ve konserlerle üniversite hayatını daha da renklendirmeyi ve TED Üniversitesine yakışır etkinlikler düzenleyerek TEDÜ'nün yükseköğrenimde yarattığı farkı müzik dalında da sürdürmeyi hedefliyoruz.

İletişim: muzik@tedu.edu.tr

Sosyal Medya:

Instagram
Facebook
Twitter