MUN (Model United Nations) Topluluğu

Temelleri 20.yüzyılın başlarında Harvard'da atılan ve günümüzde birçok prestijli okulda bulunan bu topluluk, TEDÜ öğrencilerine araştırma yetisi kazandırmayı, vizyon sahibi yapmayı, kültür paylaşımını, dünya sorunları hakkında fikir sahibi yapmayı ve bu sorunları diğer kültürden insanlarla tartışma imkanı yaratmayı amaçlar. 

Topluluğumuz, üyelerimizin uluslararası toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda yetkin bireyler olmaları ve  dünya çapında model bir delege deneyimi kazanmalarını sağlamak için eğitim çalışmaları düzenler ve üniversite içinde ve dışında düzenlenen faaliyetlere katılır.

Konferanslarda yer alan delegeler Birleşmiş Milletler'in belirli konseylerine, önceden belirlenmiş güncel dünya sorunlarını tartışmak üzere katılırlar. Bu süreçte delegeler, farklı üniversitelerden olduğu gibi, farklı ülkelerden insanlarla konu üzerine tartışarak kendilerini ifade etme becerilerini, genel kültürlerini, İngilizce konuşma düzeylerini ve görüş açılarını genişletir ve sorumluluk sahibi bir birey olma konusunda kendilerini geliştirirler. Üyelerimiz, TED Üniversitesi'nden mezun olduklarında derslerin yanı sıra topluluk üyesi olarak kazanacakları bu deneyimlerle hem daha donanımlı bireyler olarak hayata atılacaklar hem de bu deneyimleri onlara dünyaya kendilerinden farklı bakan kişilerle empati kurmaları konusunda yardımcı olacaktır.

İletişim: mun@tedu.edu.tr

Sosyal Medya:

Twitter

Instagram