Logos Topluluğu

Logos ne demek?

Söz, akıl, anlam ve düşünce kavramlarının tümünü kapsayan bir kavramdır. Herakleitos'a göre Logos, her şey değiştiği halde değişmeden kalan tek şeydir. Logos bu bakımdan her şeyde ortak olan tek şeydir. Gerçeğin yolundan gitmek isteyenler her şeyde ortak olanla kendilerini güçlendirmelidirler.

Biz kimiz?

Bizler Logos Society çatısında birleşmiş öğrenme ve düşünme odaklı fikirleriz, bireyleriz.

Logos Society ne yapar?

Bu topluluğun ilk amacı, toplumsal ve bireysel farkındalık sağlamaktır. Ayrımcılığın karşısında durmak ve buna karşı mücadele etmektir. İnsanlığın geçmişten günümüze devam eden yaşamsal ihtiyaç ve sorunlarını analiz ederek kişisel gelişimimize katkıda bulunmaktır. Sorgulayan birey haline dönüşebilmektir.
Topluluk iki gruptan oluşmaktadır. Aktivist Grup ve Okuma Grubu.
Aktivist grup, yapılan faaliyetlerde aktif görev alan üyelerden oluşur. Örneğin; Yaşayan Kütüphane, sempozyum ve film gösterimlerinde. Okuma Grubu, dönem boyu seçilen makaleleri tartışmak için kurulmuştur.
Logos Society her yıl '' Yaşayan Kütüphane '' projesini düzenler.

Yaşayan Kütüphane nedir?

Bu yıl 3. düzenlenecek olan Yaşayan Kütüphane, toplum tarafından dışlanan, ayrımcılığa maruz bırakılan, önyargı ile yaklaşılan bireyler ile birebir iletişim kurarak önyargıları yıkmayı hedefleyen bir projedir. Ayrımcılığa uğrayan kimlikler arasında neredeyse pek çoğumuzun bildiği, gördüğü, konuştuğu, birlikte iş yaptığı hatta aynı sırada, evde oturduğu bireyler bulunmaktadır.Farklı inançlara ve ırklara sahip bireyler, şizofreni hastaları, farklı cinsel yönelimi olan bireyler Yaşayan Kütüphane kapsamında önyargılarınızı tartışabileceğiniz bireylerden bazılarıdır.

Neden bu etkinliği yapıyoruz?

Ayrımcılığı reddediyoruz. Hepimizin insanların kimlikleriyle rahatça yaşamasını istiyoruz. Kısacası biz 'insan'ı temel alıyoruz, 'insan' paydasında birleşiyoruz.

Etkinlik nasıl gerçekleşir?

Etkinliğimiz 'kitaplar' ile bireyler arasında konuşmalar dahilinde gerçekleşir. Örneğin; Seks İşçilerine karşı önyargılısınız ya da Şizofren bir bireye sorular sormak ve öğrenmek/tanımak istiyorsunuz. Logos Society Yaşayan Kütüphane Ekibi sayesinde istediğiniz 'kitap' ile size verilen süre dahilinde görüşme şansı yakalayabileceksiniz. Konuşma esnasında yalnızca siz ve ''kitap'' olacak. Etkinliğimiz her baharda okul bahçesinde gerçekleştirilmektedir. Konuşma sonrası için bahçeye kuracağımız özel alana etkinlik bitiminde önyargılarınızı bırakmayı unutmayınız. Biz farklılıklarımızla güzeliz.

İletişim: logos@tedu.edu.tr

Sosyal Medya:

 Facebook

 Instagram