İhtiyaç Haritası Topluluğu

İhtiyaç, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü, karşılandığında ise mutluluk veren bir duygudur. İnsanın olduğu her yerde ihtiyaç vardır. İnsanların hayatta kalabilmesi için başta biyolojik ihtiyaçları, daha iyi yaşayabilmesi içinse sosyal ve kültürel ihtiyaçları vardır.

İhtiyaç Haritası, tüm Türkiye’yi kapsayan sosyal sorumluluk projeleri üretip geliştiren ve ihtiyaç sahibi insanlarla destekçileri buluşturan bir girişimdir.İhtiyacharitasi.org farklı konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online bir platformdur. İhtiyaçların karşılanmasının yanı sıra farklı konularda destek sahibi kurumların ve kişilerin de kullanabildiği bu platform Türkiye’nin her yerinden kullanılabilmektedir. Temel olarak 3 bölümü olan platformun kullanımı aşağıdaki gibidir:

İHTİYAÇ GİR – DESTEK OL- GÖNÜLLÜ OL!

İhtiyaç Haritası’nın amacı Türkiye’de kent ve mahalle temelinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi, harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum/kuruluş veya özel kişiler tarafından karşılanmasının kolaylaştırılması için bir sistem oluşturmaktır. Ayrıca, sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumaların da desteklerini yine harita tabanlı olarak girebildiği ve ihtiyacı olanların bu desteklerden yararlanabildiği dijital bir platformdur. İhtiyaçların karşılanması sürecinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüler ile çalışıyoruz. İhtiyaçların karşılanmasında gönüllüler de site üzerinden başvuru yapabiliyor. www.ihtiyacharitasi.org sitesi üzerinden yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde nakit akışı yapılmamaktadır.

16 Mart 2016 tarihinde İhtiyaç Haritası kurucusu Mert Fırat İhtiyaç Haritası girişimini tanıtmak ve üniversite ile ortak proje geliştirmek için ekibiyle birlikte TED Üniversitesi’nde öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Sunumdan sonra TEDÜ öğrencilerinin tüm Türkiye’yi kapsayan bu projeye nasıl destek vererek bir parçası olabilecekleri konuşuldu. Bu doğrultuda 'İhtiyaç Haritası' hareketinin ilk üniversite topluluğu TED Üniversitesi’nde kuruldu.

İhtiyaç Haritası Topluluğu İhtiyaç Haritası’nın Ankara temsilciğini yapmaktadır. Topluluğumuzun amacı farklı ihtiyaçları olan insanlara ulaşıp bu ihtiyaçları karşılayacak destekçileri buluşturarak projenin bir parçası haline gelmektir. İhtiyaç Haritası Topluluğu başta Yönetim Kurulu olmak üzere komisyonlarla çalışır. Her komisyonun Direktör ve Direktör Yardımcıları bulunur. Bu komisyonlar Tanıtım, İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler ve Organizasyon komisyonlarıdır. Tanıtım Komisyonunun amacı topluluğun bilinirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmaktır. Bu faaliyetler sosyal medya hesapları, çeşitli etkinliklerde kurulan stantlar ve bu gibi birçok kanalla duyurulmasıdır. İnsan Kaynakları Komisyonunun görev tanımında üyelik işlemleri, komisyonlar arası iletişim ve ihtiyaç niteliği kazanmış eğitimlerin gerçekleştirmesi yer almaktadır. Kurumsal İlişkiler Komisyonu topluluk harici her türlü kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturulan bağlantıların ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi görevini üstlenir. Organizasyon Komisyonu topluluğun bütün projelerinin organize edilmesi, etkinlik takviminin hazırlanması, topluluk faaliyet raporunun hazırlanmasını üstlenir. Her komisyonun proje çıkarma yetkisi vardır ve komisyonlar içerisinde çeşitli görev dağılımları bulunur. Komisyonların Direktör, Direktör Yardımcıları ve üyeler eşliğinde düzenli toplantıları olur, toplantı içeriği ve planı raporlanarak Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

İletişim: iht@tedu.edu.tr

Sosyal Medya:

Twitter

Instagram