Futbol Topluluğu

20. yüzyılın önemli düşünür ve filozofu olan Fransız yazar Albert Camus ifade etmiştir ki “Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum. Dini ve politik insanların aklımızı karışık ahlaki sistemlerle karıştırmaya çalıştığını böylece aslında basit olan şeylerin olduğundan daha komplike göründüğünü söyler. İnsanlar, politikacılar ve filozofların alanı yerine futbolun basit ahlakına bakmakla daha iyi edebilir.” (Lea, Simon. (2006). Albert Camus and Football. http://www.camus-society.com/camus-football.html)

Üniversite öğrencileri olarak topluluğu oluşturmaktaki amacımız günümüz eğlence ve spor faaliyetlerindeki en büyük halkayı oluşturan futbolun bilinçli ve doğru şekilde uygulanmasını ve takip edilmesini sağlamaktır. Dünyanın en eski takım sporu olan ve yaklaşık 2500 yıllık geçmişe sahip olan bu sporun, ülkemizde de her hafta ortalama 27.874.731 kişi tarafından takip edilen futbolun, üniversite bünyesinde de takipçilerinin sayısını arttırmayı ve faaliyet imkânları oluşturma gayesi içerisindeyiz. TED isminin ülkemiz sporunun gelişimi için geçmişten günümüze verdiği katkılar sonucu bugün birçok aktif ve aktif olmayan sporcunun TED ismini ve Türkiye Cumhuriyetini en iyi şekilde temsil ettiğini görmekteyiz.

Günümüz toplumunda en çok sporcu ve takipçiye sahip olan spor dalı futbol olarak belirlenmiştir. Türkiye nüfusunun %29’unu 12-24 yaş grubu oluşturmaktadır. Bundan dolayı genç nüfusun spora olan ihtiyacı oldukça fazladır. Şöyle ki; günümüzde gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, gerekse tıp alanındaki gelişmeler ortalama yaşam seviyesini yükseltmiş, sporda bu gelişimi sağlayan önemli unsurlardan birisidir. Spora ihtiyaç gösteren grupların spor yapabilmesi ise öncelikle spor kulüpleri ve okullarda gerçekleşebilmektedir. Buna ek olarak; insanların genç yaşta futbol gibi takım sporlarına yönelmesi, bireyselliğin ön planda tutulduğu günümüz dünyasında takım olgusu, paylaşma ruhu ve daha duyarlı bir nesiller yetişmesi için çok önemlidir. Topluluk olarak bizim de en önemli amacımız paylaşmanın olabilecek en eğlenceli şekliyle birbirimize aktarılmasını, bunu da futbol ile birlikte yapılmasını sağlamaktır. 

İletişim: futbol@tedu.edu.tr

Sosyal Medya:

Instagram