EduActıon Topluluğu

EduAction topluma hizmet çerçevesinde, kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimize birlikte çalışma imkanı sağlamak için kurulmuştur. TED Üniversitesi öğrencilerinin entelektüel, sosyal ve sosyokültürel açıdan gelişimini çeşitli aktivite ve etkinlikler yardımıyla sağlamayı hedefleyen, kendini bilen, aydın ve her anlamda donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir topluluktur. Yapılacak olan faaliyetler ile TEDÜ aidiyet duygusunun kazandırılması, sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi ile üniversitemizin sosyal ve kültürel anlamda tanınırlığının sağlanması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu

Topluluk Başkanı: R. Can AYHAN  rcan.ayhan@tedu.edu.tr

Başkan Yardımcısı: Elif TORUN  elif.torun@tedu.edu.tr

Genel Sekreter: Aylin KOÇCU aylin.koccu@tedu.edu.tr

Sayman: Engincan KAMIŞ engincan.kamis@tedu.edu.tr

Denetçi: Damla TOPUZ damla.topuz@tedu.edu.tr 

Y. Üye: Aslı ÜNAL  asli.unal@tedu.edu.tr

Akademik Danışman 

Prof. Dr. Figen Çok                                                                                                                                                       

Sosyal Medya

Facebook: https://www.facebook.com/groups/376707599136433/ 

Twitter: https://twitter.com/EduActiontedu 

Instagram: https://www.instagram.com/tedu_eduaction/

İletişim

eduaction@tedu.edu.tr

 

 

 

 

 

YK Başkanı: R. Can AYHAN - 0536 883 10 82  rcan.ayhan@tedu.edu.tr
Başkan Yardımcısı: Elif TORUN - 0539 866 2687 elif.torun@tedu.edu.tr
Genel Sekreter: Aylin KOÇCU- 0506 313 8510 aylin.koccu@tedu.edu.tr
Sayman: Engincan KAMIŞ 0544 316 33 33 engincan.kamis@tedu.edu.tr
Denetçi: Damla TOPUZ 0535 991 2196 damla.topuz@tedu.edu.tr 
Y. Üye: Aslı ÜNAL 0505 200 8326 asli.unal@tedu.edu.tr