Atatürkçü Düşünce Topluluğu

 

 

Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, düşünüş sistemini, devrimlerinin bügünkü sonuçlarını ve yarınlara doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal davranışları inceleme, araştırma konusu yapmak, bunları tehlikeye düşüren gerici adım ve akımlarla, yasalar çerçevesinde düşün savaşı vermek amacıyla üniversitemizin tüm öğrencilerine açık olarak kurulmuştur. Topluluk olarak temel hedefimiz Atatürkçülüğü iyi özümsemiş; ülkesinde ve dünyada gelişen olaylara duyarlı; entelektüel bilgi birikimi ve görgüsü yüksek, aydın bir gençlik yaratmaktır. En temel amaçımız Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında ilerleyen bir gençlik yaratmak ve aynı zamanda kişiler arasında birlik ve beraberlik duygusu geliştirmektir.

Günümüzde her ne kadar onu ve onun varlığını unutturmaya çalışsalarda, emperyalizme karşı ilk Kurtuluş Savaşını veren bu ülkenin gençleri olarak ona ve fikirlerine bağlanmaya çalışmak. Atatürk bir konuşmasında “ Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu kafidir. “ demiştir. Onun için yapmamız gereken görevleri Büyük Önder’imizin “ Bursa Nutku” ndan alıyoruz.

Yönetim Kurulu:

Başkan: Nurcan Yüksel
Başkan Yardımcısı: N.Deniz Yıldırım  
Genel Sekreter: Başak Sabancı
Üye: Nida Özçelik  
Üye: İlbilge Yıldırım  
Denetçi: Kaan Çakmak  

Akademik Danışman:

Derya Bozdoğan  

Sosyal Medya:

Instagram