Atatürkçü Düşünce Topluluğu

BİZ KİMİZ ??

     Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, düşünüş sistemini, devrimlerinin bügünkü sonuçlarını ve yarınlara doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal davranışları inceleme, araştırma konusu yapmak, bunları tehlikeye düşüren gerici adım ve akımlarla, yasalar çerçevesinde düşün savaşı vermek amacıyla üniversitemizin tüm öğrencilerine açık olarak kurulmuştur. Topluluk olarak temel hedefimiz Atatürkçülüğü iyi özümsemiş; ülkesinde ve dünyada gelişen olaylara duyarlı; entelektüel bilgi birikimi ve görgüsü yüksek, aydın bir gençlik yaratmaktır. En temel amaçımız Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında ilerleyen bir gençlik yaratmak ve aynı zamanda kişiler arasında birlik ve beraberlik duygusu geliştirmektir.. 

   Günümüzde her ne kadar onu ve onun varlığını unutturmaya çalışsalarda, emperyalizme karşı ilk Kurtuluş Savaşını veren bu ülkenin gençleri olarak ona ve fikirlerine bağlanmaya çalışmak. Atatürk bir konuşmasında “ Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu kafidir. “ demiştir. Onun için yapmamız gereken görevleri Büyük Önder’imizin “ Bursa Nutku” ndan alıyoruz. 

    İlk etkinliğimiz olan  “ Kadın, Yasalar ve Atatürk “ konferansını Türkiye Barolar Birliği Başkan'ı Metin Feyzioğlu’nun katılımı ile gerçekleştirdik. Cumhuriyetin varoluş ilkelerinden; laikliğin Cumhuriyetimizin yapıtaşı olduğundan ve onun anayasa için öneminden konuştuk. Ve sonra Atatürk’ün kadına verdiği önem ve değere karşılık, kadının toplumdaki yerinden, kadın – erkek eşitliğinden ve anayasanın kadını ne kadar koruduğundan yada koruyamadığından. 

Neler Yapmayı Düşünüyoruz ??

      Geleneksel hale getirmek istediğimiz “ Perşembe Toplantıları “ düzenlemek istiyoruz. Bu toplantılarda Atatürk hakkında konuşmak, onun hakkında yazılmış veya söylenmiş şeyleri yorumlamak. “ Neden böyle yapmış “ veya “ Neden böyle düşünmüş “ diye düşünerek Atatürkçü düşünce algısını yaratmak;

        Atatürk’ün sanata ve gazeteciye verdiği değer ortadayken, bazı dönemlerde neden bu iki kurumun baskıya uğradığını anlamak;

     Atatürk’ün savaş zamanlarına dayanan Maarif Kongresinde planladığı düşüncelerinden, eğitim methodundan, eğitim için planlarını yorumlamak.

    “ Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürlü insanlık faziletinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olucaksınız. Ey yükselen yeni kuşaklar, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek olan sizsiniz. “

                                                           Mustafa Kemal ATATÜRK

Yönetim Kurulu:

Topluluk Başkanı: Nurcan Yüksel nhatice.yuksel@tedu.edu.tr
Başkan Yardımcısı: N.Deniz Yıldırım  deniz.yildirim1@tedu.edu.tr
Genel Sekreter: Başak Sabancı basak.sabanci@tedu.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyesi: Nida Özçelik  nida.ozcelik@tedu.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyesi: İlbilge Yıldırım  iumay.yildirim@tedu.edu.tr
Denetçi: Kaan Çakmak  kaan.cakmak@tedu.edu.tr

Akademik Danışman:

Derya Bozdoğan   derya.bozdogan@tedu.edu.tr

Sosyal Medya: 

https://www.instagram.com/tedu_adt/